8.12.10

Kebenaran adalah...

Kebenaran adalah qalallah wa qala rasulullah.
Kebenaran adalah apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya.
Kebenaran adalah apa yang ada di dalam al-Quran dan al-Hadits ash-shahihah.


Aku berlindung kepada Allah swt dari godaan syetan yg terkutuk!

...
Q38:84. Allah berfirman: "Maka yang benar dan hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan."
Q2:147. KEBENARAN itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Q39:2, 41. Sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran.
Q17:105. Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
Q69:51. Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. 

Q4:174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran).
Q4:170. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun) karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Q2:119. Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungan jawab) tentang penghuni-penghuni neraka.  
Q37:37. Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).
Q34:48. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang ghaib."
Q15:64. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar.

Q10:108. Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya teIah datang kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu."

Q23:71. Andaikata kebenaran itu menuruti HAWA NAFSU mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
 

Mari bicara agama dengan DALIL..!
...bukan dgn sangkaan atau dugaan
Q5:48-49. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya 'kebanyakan' manusia adalah orang-orang yang FASIK.

...

__ooOoo__

Inilah sebagian KEBENARAN-Nya yang disampaikan Jibril a.s. kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam, yang insyaAllah semua muslim -yang berserah diri- sudah tahu tentang kebenaran ini...
 • Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam... (Q3.19)
 • Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Q3.85)
 • ... maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. (Q2.132)
Dan...
 • Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Rabbku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).” (Q18.109)
 • Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q31.27)
Dan Nabi Muhammad adalah Nabi Akhir Zaman dan Nabi Penutup dari sekian ribu para Nabi...
 • Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q33.40)
 • Dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia bertanya pada Rasulullah, “Ya Rasulullah, berapa jumlah rasul?”, Nabi shallallahu’alaihiwasallam menjawab, “Tiga ratus belasan orang.” (HR Ahmad dishahihkan Syaikh Albani). Dalam riwayat Abu Umamah, Abu Dzar bertanya, “Wahai Rasulullah, berapa tepatnya para nabi?”, Nabi shallallahu’alaihiwasallam menjawab, “124.000 dan Rasul itu 315 orang.”


JAMINAN (tentang kesucian & kemurnian Al Quran untuk selama-lamanya)...
 • Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (Q15.9)

Jangan sampai terperdaya dan tertipu..!

Q35.5. ...maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah!

Mau mengimani atau mengingkari/kafir..?
Berserahlah dan bersungguh-sungguhlah..!

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".” (QS Al-Kahfi 29)
Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, niscaya Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (QS Al-’Ankabut 69)


"Dan saya tidak bisa berkata banyak... saya berserah diri (muslim) dan mengimani (mukmin) dengan semua (kebenaran) ini!"

It's very very clear..!
Kebenaran bukanlah suatu definisi, sangkaan, dugaan, pendapat, harapan ataupun dokrin.
Kebenaran juga bukanlah suatu kebetulan apalagi sesuatu yang disebut "katanya".
Kebenaran adalah suatu kepastian dan kejelasan!


Cari dalam Quran...
Kata:
atau Download Terjemahan Al Quran 30 Juz(al_quran_v2.1.zip)


Baca juga:
Adakah "Pemersatu" Selain Allah? 

Ambil Islam Seluruhnya atau Tinggalkan Sama Sekali 


Dari YuTub...


Must See..!
Seseorang Bertanya tentang Kebenaran

16 komentar:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  BalasHapus
 2. APA RAHASIANYA : MENGAPA ANAK-2 ELOHIM ( YAHWEH, ALLAH ISRAEL ) PASTI MASUK SURGA ?

  1. Sebagaimana Raja akan memberi anak2nya pengawal pribadi, demikian juga TUHAN ALLAH (bukan swt) akan memberi anak2 Nya Malaikat Pengawal/ Pelindung, yang akan menjaga dari segala kejahatan dan penyesatan setan, dan pada hari kematian, Malaikat Pengawal akan membawanya terbang kesorga.
  2. Sebagaimana anak2 Raja pasti dan berhak tinggal di istana Raja, bapanya, demikian juga anak2 TUHAN ALLAH ( bukan swt) berhak dan pasti masuk/ tinggal di sorga, dirumah Bapa Sorgawi.
  SEBALIKNYA, mereka yang MENOLAK menjadi anak TUHAN ALLAH , pasti segera disambar dan dicaplok iblis, dijadikan anak2 nya (iblis ), mau atau tidak mau, dipaksa, sebab tidak punya malaikat Pengawal/Pelindung, sehingga tidak mampu melawan. Dan pada hari kematiannya, pasti mengikuti sang bapa ( iblis ) keneraka, sesuai dgn QS.19 :71
  3. Menurut Yeh 36:26-27 “YAHWEH ELOHIM ( TUHAN ALLAH) akan memberikan anak2-Nya: hati dan roh yang baru, dan DIA akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, dan sebagai gantinya, diberikan hati yang TAAT. Selain itu , juga YAHWEH akan memberikan ROHNYA diam / tinggal didalam batin anak2Nya dan YAHWEH akan membuat/ memampukan anak2Nya hidup suci menurut segala ketetapanNya dan tetap berpegang teguh pada pada peraturan2- Nya dan melakukannya
  4. Sebab anak2 TUHAN ALLAH sudah DIBEBASKAN / DITEBUS oleh DARAH YESUS dari keterikatan Hukum Dosa dan Hukum Maut, TIDAK ADA LAGI PENGHUKUMAN BAGI MEREKA YANG ADA DIDALAM YESHUA HAMASHIA ( Rom 8 :1-3 dan Yoh 3 : 16, 18 ,36 ; Rom 10 : 9-10 dan Kis Ras 4 : 12 dll. )
  5. Sebagai anak2 TUHAN ELOHIM, nama2 mereka pasti sudah TERTULIS DIDALAM KITAB KEHIDUPAN yang DIPEGANG OLEH YESHUA HAMASHIA, sehingga PASTI MASUK SURGA (Wah 21 :27 )


  SIAPAKAH ANAK-2 ELOHIM ( ALLAH ) ?
  1.Mereka yang percaya dan menerima Firman ELOHIM/ALLAH = ELOHIM / ALLAH (Yoh 1: 1 -18 ) yang telah menjadi manusia, yaitu YESHUA HAMASHIA
  2.Semua orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh ELOHIM/ ALLAH = Roh Kudus ( Rom.8:12- 17 )
  3.Mereka yang hidupnya membawa Damai ( Mat.5:9 ), tidak suka perang / membunuh
  4.Mereka yang sanggup mengasihi orang yang membencinya dan juga sanggup berdoa bagi mereka yang menganiayanya (Mat.5: 44-48 )
  5.Mereka yang beriman didalam YESHUA HAMASHIA dan telah dibaptis dalam nama KRISTUS ( Gal.3: 26-27 dan Gal.4 : 4-7 )
  6.Mereka yang (telah) lahir ( baru) dari ELOHIM/ ALLAH, dan memiliki benih Illahi dalam dirinya ( I Yoh 3 : 9 )
  7.Mereka yang percaya, bahwa YESHUA adalah HAMASHIA= Mesias= Almasih ( Yang Diurapi menjadi Raja dan Tuan diatas segala raja dan tuan, dpl. Juruselamat manusia ) dan yang telah mengalahkan “dunia” ( maksudnya: roh2 jahat / iblis didunia) menurut I Yoh 5 : 1-5
  8.Mereka yang telah memenuhi syarat2 / kondisi diatas ( no. 1-7 ) sehingga disebut : Pemenang dan yang akan masuk dalam Surga ( Wah. 21 : 1 -7 )
  9.Anak-2 ELOHIM/ ALLAH , pasti-lah orang Kristen / Katolik ( yang telah lahir baru, yang senantiasa hidup / tinggal didalam YESHUA).
  Tetapi orang Kristen / Katolik , belum tentu termasuk anak2 ELOHIM/ ALLAH, yaitu mereka yang hanya ber- Ktp Kristen / Katolik , tapi belum lahir baru, tidak hidup / tinggal didalam YESHUA. Dari antara mereka inilah yang sering murtad menjadi mualaf


  SANGAT RUGI BESAR LAH mereka :
  1. Yang tidak mau menjadi anak2 ELOHIM/ALLAH, mereka akan disambar iblis dipaksa menjadi anak-2 nya, mau atau tidak mau dan akan diseret ke neraka pada hari kematian mereka, sesuai dgn QS 19:71

  2. Menolak / menyangkal penebusan dosa oleh YESHUA HAMASHIA , sehingga DOSANYA TETAP MELEKAT, TIDAK TERHAPUSKAN !
  Mana mungkin masuk surga, sebaliknya pasti masuk neraka, sesuai Qs19:71

  3. Mereka yang lebih percaya kepada DUSTA nabi PALSU dari Arab daripada kepada KEBENARAN Nabi-2 Asli dari Israel

  BalasHapus
 3. APA SYARAT MUSLIM SPY SELAMAT MASUK SURGA ?
  1. Harus suci, tidak berdosa sedikitpun, dan SEMPURNA amal ibadahnya : sholat, menghafal Quran, puasa, naik haji dll ( Ingat : TIDAK ADA SEORANGPUN manusia yang tidak berdosa, kecuali HANYA YESUS sesuai QS 19: 19 & I Yoh 3:3,5 ; Kis 4:30 ; I Pet 2:22 ; II Kor 5:21 ; Ibr 4: 15 )
  2. Harus mati syahid , baru bisa langsung masuk surga dan dikawinkan dengan 72 bidadari2 cantik yg selalu perawan ( Inilah DUSTA BESAR yang hanya dipercayai orang2 yg jauh dibawah cerdas )
  3. Harus masuk Neraka terlebih dahulu, entah 10 tahun , 20 th atau 30 th, atau lebih , tidak ada yang tahu, sesuai Qs 19: 71 (Sekali masuk neraka, mana bisa keluar lagi) ?
  4. Harus melewati jurang api yang me-nyala2 dengan berjalan diatas seutas rambut yang dibelah tujuh.
  -Wah , berjalan diatas seutas tambang aja susah, apalagi diatas seutas tali
  -Wah , berjalan diatas seutas tali aja susah, apalagi diatas seutas rambut
  -Wah , berjalan diatas seutas rambut aja susah, apalagi diatas seutas rambut yg dibelah tujuh
  5. Hadist Sahih Muslim bersumber dari Abu Huraira; Muhamad berkata : “KETAHUILAH BAHWA SETIAP ORANG DIANTARA KALIAN TIDAK AKAN SELAMAT KARENA AMALNYA .“ Para sahabat nya bertanya : Ya Rasulullah, tidak juga kah engkau ? MUHAMAD MENJAWAB : “YA, TIDAK JUGA AKU, kecuali bila Allah melimpahi aku dengan RAHMAT DAN KARUNIA dari Nya, tapi WALAHUALAM”
  KESIMPULAN : TIDAK MUNGKIN LAH ADA MANUSIA YANG SANGGUP

  INGATLAH QS 19 :21, BAHWA YG TELAH DIPUTUSKAN ALLAH MENJADI TANDA DAN RAKHMAT NYA BAGI MANUSIA , ADALAH ISA ALMASIH ! BUKAN MUHAMAD !!

  TIDAK ADA KEPASTIAN KESELAMATAN BAGI MUHAMAD, AMAL IBADAH PUN TIDAK MENJAMIN, APALAGI BAGI PENGIKUTNYA
  Menurut Hadist Sahih Muslim yg bersumber dari Abu Hurairah , Muhamad pernah berkata : عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِعْمَلُوْا وَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يُدْخِلَهُ عَمَلُهُ الجَّنَّةَ قَالُوْا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ وَلاَ أَنَا إلاَّ اَنْ يَتَغَمَّدَ نِيَ الله ُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَفِى رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِى بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ. ( ح.ر مسلم ۸:۱٤۰، إبن كثر ٤:٥۰۱)
  Dan juga dari Aisyah, katanya nabi saw, bahwasanya beliau pernah berkata: ”Beramallah kalian, Sederhanalah (jangan berlebih-lebihan), berusahalah benar dan Istiqomah. Ketahuilah SESUNGGUHNYA AMAL seseorang dari kalian TIDAK AKAN MENJAMIN kalian masuk ke dalam Surga.” Mereka (para sahabat ) bertanya : ” apakah Anda juga demikian ya Rasulullah ? ”
  Beliau menjawab : ” YA, AKU JUGA , kecuali BILA Allah melimpahi aku dengan Rahmat dan Anugerah / Karunia-Nya ” , tapi wallahuallam
  Dan pada riwayat lain menurut Al- Bukhari : dengan Maghfiroh dan Rahmat-Nya.
  (HR. Muslim 8:140, Ibnu Katsir 4:501)
  IBADAH 500 Tahun pun SIANG MALAM TETAP TIDAK MENJAMIN MASUK SURGA
  Penulis: Let's Learn About Islam ( Titian Tasbih )
  1. YANG TERPENTING adalah BAGAIMANA CARA agar AMAL DITERIMA, DAN DOSA DIAMPUNI, KARENA AMAL SAJA TIDAK MENJAMIN MASUK SURGA
  INGATLAH :
  1. SIAPA yang telah diputuskan ALLAH menjadi TANDA dan RAKHMAT dari ALLAH bagi manusia , menurut Qs 19 : 21 ??
  2. Qs 4: 159 , SIAPA yang akan menjadi SAKSI mu pada hari Kiamat ??
  3. Qs 43: 61 SIAPA yang BENAR2 MENGETAHUI tentang hari Kiamat, SELAIN ALLAH ??
  4. Qs 3:55 SIAPA yang setelah kematianNya diangkat ALLAH ke sisiNya ??
  5. Ayat2 Alkitab yang wajib dipercayai oleh muslim : Yoh 3: 16, 18 & 36 ; Yoh 14: 6 ; Mar 16: 16 ; Kis 4:12 ; Rom 8:1-2 ; Rom 10: 9-10 ; Wah 21:27
  6. Siapakah Tuhan Semesta Alam yg se-benar2-nya menurut Qs 10: 90 ?

  BalasHapus
 4. KEBENARAN-2 YANG DITUTUPI / DIBUTAKAN IBLIS DENGAN MEMPLINTIR / MEMUTAR BALIKKAN AYAT2 QR SEHINGGA MENYESATKAN PEMBACANYA

  Setiap hal YANG MEMBAWA KESELAMATAN selalu DIPUTAR BALIK / DISESATKAN iblis, sebab dia tidak mau orang selamat, yaitu :
  1. Kematian dan Kebangkitan Yesus, yang MEMBAWA Keselamatan dan Penebusan Dosa oleh Darah Kristus , di plintir / diputar balikkan / disangkal, dengan mengatakan Yesus tidak mati disalib, digantikan oleh Yudas ( Tapi inipun tidak tertulis dalam Quran, hanya tafsiran mereka yg sesat. Penyangkalan ini sudah dinubuatkan oleh Rasul Yohanes dan Petrus, sebagai ciri2 iblis penyesat / nabi palsu dalam I Yoh 2: 22-23 ; I Yoh 4: 1-4 dan 2 Ptr 2 : 1- 3
  Dalam QS.4:157 awloh MENYANGKAL Kematian dan Kebangkitan Yesus. Padahal Kematian dan Kebangkitan Yesus itulah yang Membawa Keselamatan manusia. Kurang ajarnya lagi, awloh itu mengatakan ( dengan sok tahu) bahwa Yudas lah yang menggantikan Yesus dikayu salib.
  Se-olah2 ia bermaksud baik mau "menolong" Yesus. Memang ia (iblis) ingin MENUTUPI hal ini, supaya manusia DIBUTAKAN / jangan menjadi percaya lalu SELAMAT. Dasar iblis PENIPU / PENYESAT ! dia LUPA bahwa dalam QS 3:55 ia sudah mengakui bahwa : Yesus disampaikan kepada ajalnya dan diangkat kesurga ( juga dlm QS 19:33. Dia juga LUPA bahwa : para Nabi sebelum Yesus SUDAH menubuatkan Kematian dan Kebangkitan Yesus dan Yesuspun SUDAH berkata sebelum kematianNya, bahwa Ia akan memberikan nyawaNya dan mengambil kembali dalam 3 hari. Selain itu ada 8 Rasul2 telah menulis tentang Kematian dan Kebangkitan Yesus. Mereka MENYAKSIKAN hal itu dengan mata mereka, sebab mereka HIDUP SEZAMAN dan SENEGERI (Israel) dengan Yesus. Jadi kesaksian Alkitab ini sangat mantap, SANGAT MEYAKINKAN kebenarannya.
  Tapi dasar iblis, sangat nekad BERBOHONG, dengan tidak tahu malu, MEMUTAR BALIK KAN Kebenaran. Coba saja pikir,dengan akal waras, seorang yang baru lahir 600 an tahun kemudian setelah itu, dan hidup/tinggal dinegeri yang jauh, TIDAK MENYAKSIKAN KEJADIAN itu , buta huruf lagi, sehingga cuma bisa dengar2 dari orang2/ makhluk yang tidak jelas identitasnya, mana bisa kita percaya kata2nya ?
  Hanya orang yang sangat bodoh dan buta mata dan buta akal pikiran saja yang mempercayai DUSTA yang sangat NYATA dan jelas itu
  2. Domba mati menggantikan Ishak, yang melambangkan : Yesus mati menggantikan umatNya, (yang dilambangkan oleh Ishak ) diplintir / diubah dengan paksa dan dengan tidak tahu malu sehingga menjadi Ismail. Sehingga menjadi : Yesus mati menggantikan umat Muslim ! Mana mungkin ? TIDAK MASUK AKAL WARAS
  3. Kuburan Abraham yang ada di gua Makhpela disebelah timur Mamre di Palestina, tapi dikatakan nya ada di Mekah. Padahal pada zaman Abraham, Mekah belum ada dan Abraham tidak pernah ke Mekah ( TIDAK ADA BUKTI2 SEJARAHNYA ). Hal ini tertulis oleh Musa di Alkitab yang diakui kebenarannya oleh Quran, tetapi sebaliknya tidak.
  4. Bait Allah yg pertama yang dibangun oleh Salomo di Yerusalem, dikatakannya ada di Mekah pula, dibangun oleh Abraham. Padahal pada zaman Abraham belum ada dibangun Bait Allah, apalagi Mekah juga belum ada, dan tidak ada bukti sejarah, Abraham pernah ke Mekah. Pada zaman Musa saja, baru mulai diajari Allah membangun Kemah Suci dari Tenda kain. Dusta nya keterlaluan !
  5. Nama Yeshua Hamashia atau Yesus Kristus atau Jesus Christ, yang berarti : ALLAH MENYELAMATKAN UMATNYA DARI DOSA mereka ; diubah menjadi Isa, nama yang tidak bermakna, sebab Isa adalah terjemahan dari nama Esau, saudara kembar Yakub.
  Inilah BUKTI KEKELIRUAN dan KEPALSUAN QURAN

  6. DOSA WARISAN dikatakannya tidak ada, padahal BUKTI2NYA SANGAT NYATA, yaitu :

  a. Manusia telah kehilangan kekekalan, telah menjadi manusia fana
  b. Manusia telah kehilangan pakaian cahaya kemuliaan Allah, sehingga telanjang, butuh pakaian
  c. Manusia harus bekerja keras untuk hidupnya; padahal dulu di taman Firdaus tinggal petik buah2an dan makan
  d. Manusia telah diusir keluar dari taman Firdaus. Sekarang , mana Taman Firdaus ?

  bersambung

  BalasHapus
 5. samb.ttg Kebenaran2 yg tersembunyi
  e. Manusia telah jatuh dibawah kekuasaan iblis yang menuju Maut. Pada hari kematian pasti mendatangi neraka sesuai QS 19: 71.
  Itulah penyesatan iblis melalui nabi palsunya.
  Makanya kita perlu Juruselamat untuk membebaskan kita dari belenggu kekuasan iblis, Maut itu

  7. QS 5: 68 “Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran2 Taurat, Injil dan “apa2” ( semua kitab ) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”
  Tetapi “apa2” telah DIUBAH menjadi Al Quran. Padahal arti “apa2”, sebenarnya adalah kitab2 / surat2 lain dalam Alkitab selain Taurat ( 5 kitab) dan Injil (4 kitab) , yaitu kitab: Nabi2, Hakim2, Raja2, Rasul2 yang jumlahnya masih ada 57 kitab.
  Lihatlah terjemahan Prof Mahmud Yunus atau UII Jogya, oleh H. Zaini. Lagipula ayat ini kan ditujukan kepada Ahli Kitab ( orang Yahudi), jadi pastilah yang dimaksudkan dengan “apa2 “ adalah kitab2 lain dalam Alkitab; tidak masuk akal waras bila “apa2 “ diubah menjadi Al Quran, hanya bisa menipu orang2 bodoh.
  Teliti lah juga kata2 ayat tsb : “yang diturunkan kepadamu ( orang Yahudi ) dari Tuhanmu”, berarti memang Alkitab yang dimaksudkan, BUKAN Al Quran. Sebab Quran kan tidak diturunkan kepada orang Yahudi !

  8. QS 32 : 23 “ Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al Kitab, maka janganlah kamu (Muhammad) ragu2 menerima “nya” dan Kami jadikan Al Kitab itu petunjuk bagi bani Israil”
  “Nya” telah DIPLINTIR dan diartikan sebagai Al Quran. Ini juga idem diatas, tidak masuk akal waras, hanya bisa menipu orang2 bodoh.
  Ayat ini SEDANG membicarakan Al Kitab yang diberikan kepada Musa dan supaya menjadi petunjuk bagi BANI ISRAIL. Dan pada saat itu Quran belum ada , belum ditulis, belum bisa dibaca. Ingat arti Quran adalah bacaan. Jadi sangat ANEH DAN JANGGAL lah bila “nya” diartikan sebagai Al Quran.
  Bacalah ulang2 ayat ini dengan hati yang jujur dan otak yang jernih. Pengertian ini ditegaskan sekali lagi dalam :
  9. QS 10 : 94 “Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam KE-RAGU2AN tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka TANYAKANLAH kepada orang2 yang membaca kitab sebelum kamu”
  Siapakah orang2 yang membaca kitab sebelum Muhammad? Tentulah orang2 Kristen ! Jadi Muhammad diharuskan bertanya kepada orang Kristen. Bila malu bertanya, pasti SESAT dijalan
  Begitu pula pengikut Muhammad saat ini, bila tidak mengerti Kebenaran Allah, tanyalah kepada pendeta-2 Kristen, Jangan malu2 ! bila tidak pasti akan sesat !

  10. QS 4: 159 “ Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab ( termasuk ustad), kecuali akan BERIMAN KEPADANYA ( ISA) sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti ISA ITU AKAN MENJADI SAKSI terhadap mereka “
  Ahli Kitab ( muslim juga ) SUDAH percaya kepada Isa / Yesus sebagai nabi, TIDAK PERLU MENUNGGU sampai hari kematian mereka baru percaya, sebab saat itu sudah TERLAMBAT
  Yang mereka tidak / belum percaya adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
  Jadi yang sebenarnya dimaksud ayat ini adalah : MEREKA BARU AKAN BERIMAN KEPADA YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT PADA HARI KEMATIAN MEREKA (tapi terlambat).
  MASALAHNYA, dalam terjemahan Depag, di catatan kakinya telah MEMPLINTIR arti sebenarnya dari ayat ini, sehingga berubahlah arti sebenarnya dari ayat ini

  11. QS 4:171 Ayat ini saya salin, tanpa kata2 tambahan dalam kurung yang MENYESATKAN / MENGUBAH arti itu : ….SESUNGGUHNYA AL MASIH, ISA putera Maryam itu, adalah Utusan Allah dan KALIMAT-NYA yang disampaikan-Nya melalui Maryam , dan ROH DARI NYA
  (Jadi kesimpulannya : ISA ADALAH KALIMAT ALLAH DAN ROH ALLAH, sama dengan yang ditulis dalam Al Kitab,di Yoh 1:1-18 )
  JADI BILA ALQURAN BENAR2 BERASAL DARI ALLAH, SEHARUSNYA ISINYA SAMA DENGAN ALKITAB.
  Juga dalam ayat ini dikatakan Allah tidak mempunyai anak. Padahal itulah yang menyelamatkan manusia. Sehingga ayat ini mencelakakan umat kedalam kebinasaan, sebab membuat mereka menolak Yesus sebagai Anak Allah dan juga menolak menjadi anak2 Allah..


  bersambung

  BalasHapus
 6. samb.ttg Kebenaran2 yg tersembunyi
  Jadi IBLIS TELAH MENIPU UMAT DENGAN AYAT JAHATNYA INI, SEHINGGA MEREKA LEBIH SUKA MENJADI ANAK2 IBLIS DARIPADA MENJADI ANAK2 ALLAH.
  DAN KELAK MEREKA JUGA LEBIH SUKA PERCAYA KEPADA DAJJAL yang adalah ANAK IBLIS YANG SULUNG, DARIPADA PERCAYA KEPADA YESUS ANAK ALLAH.

  12. Kedatangan Tuhan Yesus yg ke 2 kali ke dunia yg adalah utk menyelamatkan umatNya dari Masa Aniaya Besar 2x 3,5 th, DIANGKAT HIDUP2 ke Surga, eh diputar balik , menjadi utk nangkap2 -i umatNya. Sungguh DUSTA PEMUTAR BALIKan yg TIDAK MASUK AKAL

  13. QS 3 :45 ( tanpa kata2 dalam kurung yang MENYESATKAN / MENGUBAH ARTI)
  “ Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan KALIMAT DARIPADA-NYA, NAMA-NYA AL MASIH ISA putera Maryam, seorang yang TERKEMUKA DI DUNIA DAN DI AKHIRAT……”
  Tidak ada nabi lain yang dikatakan begitu, kepada Muhammad pun tidak
  Jadi Isa adalah : Kalimat Allah = Firman Allah ,
  dan menurut Al Kitab, di Yoh 1: 1 dan 14 Firman Allah = Allah dan telah menjadi manusia.
  Jadi kesimpulannya : Yesus adalah Firman Allah, sama dengan Allah  KEISTIMEWAAN ISA YANG TERSEMBUNYI DLM QURAN , SIAPAKAH DIA SESUNGGUHNYA ?

  1. ISA ADALAH SATU2-NYA NABI YANG DIPERKUAT OLEH ROHUL QUDUS, DAN DIBERIKAN BUKTI2 KEBENARAN ( MUKJIZAT) ? ( baca di QS 2: 87,253 dan QS 5:110 ). Tetapi kepada muhamad TIDAK !

  2. ISA SATU-2NYA NABI / MANUSIA YANG MENGETAHUI tentang Hari Kiamat ( QS 43: 61 )
  PADAHAL menurut : QS 7: 187 dan 31: 34 dan dlm QS. 67 : 26 “ Sesungguhnya ilmu ( ttg hari kiamat itu) HANYA PADA SISI ALLAH, dan sesungguhnya aku ( Muh. ) hanyalah seorang pemberi peringatan”.

  3. ISA, SATU-2NYA NABI YANG MENGETAHUI HAL2 YANG GAIB, dan apa yang kamu makan dan simpan dirumahmu ( QS 3: 49 ) dan juga satu2-nya Nabi yang bisa menghidupkan benda atau orang mati setiap saat Dia menghendakinya. ( QS 5 : 110 ). Jadi siapakah Isa sebenarnya ? Mana lebih tinggi dengan Muhammad atau nabi lain ?
  Janganlah menipu diri sendiri. Sadarlah dan jujurlah dan Renungkanlah !

  4. ISA, SATU2NYA NABI YANG LAHIRNYA OLEH BENIH ILAHI (= Rohulqudus , BUKAN Malaikat ! ) yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam, sehingga Ia dapat disebut Anak Rohulqudus = Anak Allah ( QS 66: 12 )

  bersambung

  BalasHapus
 7. samb. ttg Keistimewaan Isa Almasih
  5. ISA, SATU2-NYA NABI YANG DI “ISI” DENGAN ROH ALLAH, dengan cara ditiupkan kedalam tubuh Maryam, supaya menjadi Tanda ( Kekuasaan Allah ) yang BESAR bagi Semesta Alam (QS 21:91 ), Tidak ada nabi2 lain yang seperti itu.

  6. ISA, SATU2NYA NABI YANG SUCI ( QS 19:19 ; I Yoh 3:5 & Kis 4:30 ) TIDAK ADA Nabi lain yang suci spt ISA

  7. ISA , JUGA SATU2NYA NABI yang TELAH DITETAPKAN ( DIPUTUSKAN ) oleh Allah menjadi TANDA bagi manusia dan RAHMAT dari Allah ( Qs. 19: 19- 21) Tidak ada nabi lain yang seperti itu.

  8. QS 95: 8 ” Allah dapat menjadikan makhluk hidup ”, bandingkan dgn QS 3: 49 ” ISA JUGA DAPAT MEMBUAT BURUNG ( HIDUP ) DARI TANAH LIAT ”

  9. QS 5:110 Yesus SANGGUP MEMBANGKITKAN orang mati dan JUGA SANGGUP BANGKIT SENDIRI DARI KEMATIANNYA DAN NAIK KE SURGA DGN KEKUATAN NYA SENDIRI ,MANA ADA ORANG SEPERTI DIA ?
  Anda pasti berkata : Itu kan seijin Allah . Kami menjawab : kenapa HANYA Yesus yg mendapat KUASA tsb ? dan kepada muhamad , TIDAK ?? kenapa ?? Ya , karena YESUS JAUH LEBIH ISTIMEWA DAN LEBIH BESAR DR PD MUHAMAD

  10. SEMUA AHLI KITAB AKAN BERIMAN KEPADA ISA MENJELANG KEMATIANNYA DAN DI HARI KIAMAT NANTI ISA AKAN MENJADI SAKSI TERHADAP MEREKA. ( QS 4: 159) . Bukan sbg nabi, sebab kan kamu sudah percaya Isa sbg Nabi pada saat ini ! Kenapa harus menunggu hari kematian ?

  11. Hadits Sahih Muslim, rujukan 127 dan Hadits Bukhari 34 : 425 dan Kis 10: 42-43
  “ Kelak di hari Kiamat ISA ( YESUS ) AKAN MENJADI HAKIM BAGI SEMUA MANUSIA”

  12. QS.4:171…”SESUNGGUHNYA ALMASIH , ISA PUTRA MARYAM ITU, ADALAH UTUSAN ALLAH dan KALIMAT-NYA ( FIRMANNYA ), yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan ROH dari pada-NYA……” Sengaja kami tidak salin : kata2 SISIPAN dalam kurung dan catatan-2 kaki, karena “penjelasan” itu BUKAN menjelaskan, sebaliknya malahan meng-UBAH arti dan MENYESATKAN ARTI sebenarnya; MEMUTARBALIKKAN ARTI sebenarnya. Bandingkan dengan Alkitab ( Jangan lupa bahwa Quran mengakui dan memerintahkan untuk menegakkan ajaran Alkitab, sebaliknya TIDAK ).
  BACA HADIS ANAS BIN MALIK HAL 72 : ”ISA ITU SESUNGGUHNYA ROH ALLAH DAN FIRMANNYA ” = Isa faa innahu Rohullah wa Kalimatuhu ”

  13. Ya ISA SATU2 NYA NABI YANG BERGELAR : ALMASIH, artinya : Yang Diurapi Menjadi Raja diatas segala Raja, Penguasa Alam Semesta, Juruselamat Manusia dan Ia seorang yang suci ( QS 19:19 ) , muhamad saja tidak dibilang suci, bahkan sebaliknya

  14. QS 3 :45 ( TANPA kata2 dalam kurung yang “disisipi ” sehingga MENYESATKAN / MENGUBAH arti )
  “ Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan ”KALIMAT” dari pada Nya, nama-Nya Al Masih Isa putera Maryam, seorang yang TERKEMUKA DI DUNIA DAN DI AKHIRAT…… Tidak ada nabi lain yang dikatakan begitu, Muhammad pun TIDAK.
  Jadi ISA ADALAH KALIMAT ALLAH = FIRMAN ALLAH , dan juga menurut Al Kitab di Yoh 1: 1 FIRMAN ALLAH = ALLAH
  Jadi , tariklah kesimpulan, siapakah Yesus sesungguhnya ? Jujurlah terhadap hati nurani anda
  15. PERINTAH DALAM kitab anda supaya TAAT KEPADA YESUS : Qs 3: 50 dan Qs 43: 63
  16. Isa berkuasa mengubah hukum, menghalalkan sebagian apa yang diharamkan ( QS 3: 50 )
  17. Hanya Isa, satu2 nya nabi yang diangkat kepada Allah setelah ajal Nya ( QS.3: 55 dan 4: 158 ) nabi2 lain tidak ada, Muhammad pun tidak.

  bersambung

  BalasHapus
 8. samb. ttg Keistimewaan Isa Almasih

  18. Firaun pun dalam (QS 10: 90 ) mengakui, bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai bani Israel. Jadi, bukan awloh, melainkan TUHAN , Allah Israel. Dalam kitab para nabi, pada awalnya, di : Kej. 33: 20…” TUHAN YAHWEH adalah ELOHIM Israel”….dan juga di : Kel. 5: 1 ; 24 :10 ; 32: 27 ; 34: 23 ; Yos 7:13, 19, 20 “ TUHAN YAHWEH , ELOHIM Israel “ yg diterjemahkan menjadi TUHAN , ALLAH ISREL Kemudian setelah Tuhan turun kedunia, Dia ( Allah Israel) memperkenalkan diri dalam nama Tuhan Yesus Kristus ( Kis 10: 36 ; 15:11 ;16: 31; 28: 31 ; Rom 1: 4; 5: 21 ; I Kor 1: 8 ; I Kor 8: 6 ; I Kor 15: 7 ; Fil 2:11 ; Fil 3: 20; I Pet 1: 3 ; Yud 1: 4, 21; I Tes 5: 9, 23 .
  19. Pada akhir zaman, ISA AKAN DATANG KEMBALI (Hadits Muslim 6931 ) untuk menjemput orang2 ( yang masih hidup) yang percaya kepadaNya, dan yang sudah mati dalam iman kepadaNya akan dibangkitkan terlebih dahulu ( yang tidak beriman kepadaNya belum dibangkitkan )
  Mereka semua akan diubahkan menjadi Manusia Abadi dengan tubuh Kemuliaan dan diangkat naik kesurga. Di Alkitab : I Kor 15: 50-58 dan I Tes 4 : 13-18.

  Tapi hati2, iblis tidak mau anda tahu hal ini, sehingga ia MEMUTARBALIKKAN nubuat ini, dengan mengatakan DUSTA, bahwa: Isa akan me-nangkap2-i orang yang memanggil Nya Tuhan dan menghancurkan Salib dan membunuh babi2. Ini tidak mungkin; sangat tidak masuk akal waras kebenaran, sebab SALIB adalah LAMBANG dan BUKTI KASIH ALLAH kepada umat manusia.
  Yesus mati di salib, untuk MENEBUS DOSA manusia ( yang percaya kepadaNya ) Inilah yang iblis tidak mau diketahui dan dimengerti manusia, sehingga ia selalu memutar balik kannya, supaya manusia tidak selamat. Bacalah kitab Kol.1 :15- 20 dan Kol 2:6- 15 dan Fil 2: 5- 11


  BalasHapus
 9. I. NABI YANG PALING BENAR DAN SEMPURNA ADALAH YANG CIRI2- NYA SBB :
  ( Yang bisa menyelamatkan manusia masuk Surga )
  1. DIAKUI oleh nabi2 sebelum dan sesudahnya (tertulis didalam kitab2 suci)
  2. Kedatangan, kelahiran, KEMATIAN,dan KEBANGKITANNYA SUDAH DINUBUATKAN terlebih dahulu oleh nabi2 sebelumnya, jauh2 hari sebelumnya, dalam kitab suci SEBELUMNYA, dengan sangat SPESIFIK sehingga tidak mungkin di salah tafsirkan. Kecuali oleh orang2 jahat yang nekad dengan tidak tahu malu merampok nubuat-2 itu untuk nabinya yang patut dikasihani karena tidak punya nubuat kedatangan, sehingga perlu ditolong oleh umatnya.
  3. Berita kelahiranNya disampaikan oleh malaikat dari sorga (Mat.1: 18-25) dan namanya diberikan oleh TUHAN
  4. Saat kelahiranNya ADA TANDA BINTANG dilangit, sedemikian rupa sehingga dapat membimbing 3 ahli bintang dari Persia datang menyembah bayi (nabi tsb) (ada tertulis di Mat.2:1-12)
  5. Nabi tsb dapat dikatakan BERASAL DARI SORGA, dinyatakan oleh kelahirannya yang TIDAK SAMA seperti nabi/manusia lain yang pada umumnya lahir akibat pembuahan oleh air mani seorang laki2 (manusia), melainkan nabi tsb lahir akibat pembuahan oleh BENIH ROH ALLAH (ELOHIM ) yg dimasukkan kedalam tubuh (rahim) ibunya (QS 21: 91) yang PERAWAN supaya menjadi TANDA (Kekuasaan TUHAN ) yang Besar dan RAKHMAT TUHAN bagi semesta alam. Memang, tidak mungkin manusia menjelma menjadi TUHAN ELOHIM , tetapi TUHAN ELOHIM sanggup mewujudkan diri Nya dalam rupa manusia.( Ingat, orang Hindu percaya bahwa Kresna adalah penjelmaan Dewa Wisnu ). Bacalah juga QS 19:17-21 ; QS 21:91 ; Qs 43:61 ; Qs 31:34 ; Yoh.1: 1- 14 dan Fil 2 : 5-10

  6. SEMUA NABI LAIN BERASAL DARI DEBU, TELAH KEMBALI MENJADI DEBU, (KEJ.3:19). TETAPI NABI SEMPURNA INI BERASAL DARI SORGA, DAN TELAH KEMBALI KE SORGA . TIDAK ADA KUBURAN NABI INI, YANG ADA HANYALAH BEKAS KUBURANNYA, YANG KOSONG.
  7. Memiliki kemampuan melakukan mujizat2, bahkan sejak masih kecil, sebagai BUKTI KEBENARAN KEILLAHIANNYA (QS 2: 87, QS 3:49, dan QS 19: 21), antara lain :
  a. Merubah air menjadi anggur dalam suatu pesta pernikahan di Kana (Yoh. 2 : 1-11)
  b. Memberi makan 5000 orang laki2 ( tidak termasuk wanita dan anak2) hanya dgn 5 ketul roti dan 2 ekor ikan (Mar. 6 : 30-43)
  c. Dapat berjalan diatas air. (Mat 14 : 22-33)
  d. Membangkitkan orang mati (Lazarus) yang sudah 4 hari meninggal. (Yoh 11:43-44)
  e. Menyembuhkan orang2 yang sakit dan orang2 yang kerasukan setan
  f. Bahkan Dia sanggup mengalahkan maut, dengan BANGKIT dari KEMATIANNYA

  8. Nabi itu betul2 suci, tidak ada pikiran cabul, padahal semua manusia / nabi sudah berdosa, tidak ada yg suci (QS 19: 19 ; Kis 4:30 & I Yoh 3:3,5 ; I Ptr 2:22; 2 Kor 5:21 ; Ibr 4:15 ) . Hanya TUHAN ELOHIM yang suci, tapi nabi ini juga suci, berarti ……….. ( Pikir dan renungkanlah : Siapa Dia sesungguhnya ? )
  9. Nabi itu sudah ditentukan Allah menjadi ‘TANDA’ bagi manusia dan sebagai ‘RAHMAT’ dari TUHAN bagi manusia dan hal ini adalah suatu perkara yg SUDAH DIPUTUSKAN (sebagaimana ditulis didlm QS 19: 21) Tidak ada nabi lain yang seperti ini, jadi taatlah kepadaNya (QS 43: 63 dan QS 3: 50)
  10. Nabi ini sungguh benar2 mengetahui tentang hari kiamat (QS 43: 61), padahal didalam QS 7: 187 dan QS 31: 34, dikatakan bahwa: ‘tidak seorangpun yg mengetahui tentang hari kiamat, kecuali pada sisi TUHAN ALLAH ( ELOHIM) . Jadi kesimpulannya: Siapakah sebenarnya nabi itu ?…. …( Pikir dan Renungkanlah) !
  11. Tidak ada seorang nabi pun yg sanggup membunuh si Dajjal, tetapi nabi tsb sanggup membunuh Dajjal kelak, hanya dengan hembusan nafasNya (tertulis didlm Hadits ibnu Majah dan juga di Alkitab 2Tes 2:8)
  12. Nabi tsb rela menyerahkan nyawaNya untuk menebus dosa seisi dunia, tapi juga SANGGUP mengambil kembali nyawanya dlm 3 hari, sebagaimana Ia menubuatkan sebelumnya (Yoh10:17–18). Setelah kebangkitanNya, selama 40 hari ia menemui pengikut2Nya, MEMBUKTIKAN kepada mereka bahwa Ia benar2 hidup (Kis 1 : 3)
  bersambung

  BalasHapus
 10. Samb. ttg Nabi Paling Sempurna
  13. Nabi itu benar2 suci kudus ( QS19:19 ; Kis 4:30), sebab memiliki benih Illahi (ROHULKUDUS), dan memiliki ROH TUHAN ALLAH ( ELOHIM ) secara penuh didalam dirinya. (QS 4: 171 dan I Pet.1: 18-20 ) Darah Nya sangat bernilai, sehingga Ia mampu menebus dosa seisi dunia dan
  14. Ia sanggup naik ke sorga sendiri (tanpa dibantu malaikat), dan DISAKSIKAN oleh para pengikutnya. Jadi BANYAK SAKSI mata pada saat itu, BUKAN BUAL / DUSTA seperti seorang nabi palsu, yg datang 600 th kemudian. ( Kis 1: 9 dan QS 3: 55)

  15. Murid2 nabi ini, bahkan beberapa hamba2 pilihanNya pun pada masa ini sanggup membangkitkan orang mati, hanya dengan menggunakan nama Nya, se ijin Nya ( Kis 9: 36-42). Padahal semua orang tahu, bahwa yang berkuasa menentukan mati hidupnya manusia, hanya TUHAN ALLAH ( ELOHIM) .
  16. Kelak dihari kiamat nabi tsb akan menjadi Hakim bagi semua manusia (Hadits Bukhari 34: 425 ; atau HSB 1090 ; Kis 10: 42-43)

  “Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya telah dekat masanya ‘Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi Hakim yang adil…” (Hadits Shahih Muslim 127).

  17. Nabi inilah yg memegang ‘Kitab Kehidupan’ yg mencatat nama2 orang yang akan masuk sorga yaitu mereka yang percaya dan menyerahkan hidup kepadaNya, serta taat kepada Nya ( Wah 3: 5 , Wah 20:15 dan Wah 21:27)
  18. Pada akhir zaman, nabi ini akan datang kembali (tertulis dalam Hadits Muslim 6931) untuk menjemput orang2 yg percaya kepada Nya; yang sudah mati didalam iman kepada Nya akan dibangkitkan terlebih dahulu (orang2 mati yang lain belum) ; Sesudah itu orang2 yang masih hidup yang beriman kepada Nya akan diubah menjadi manusia abadi (dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan) lalu akan diangkat naik ke sorga. Inilah yg disebut ‘pengangkatan orang2 percaya’.
  19. Nabi ini tidak perlu didoakan /dishalawatkan oleh umatNya supaya selamat ( tidak spt seorang nabi lain), sebab Ia justru penyelamat umatNya, bahkan Juruselamat manusia.
  20. Nabi ini terkemuka di dunia dan di akhirat (tidak ada nabi lain yang seperti ini) sebagaimana tertulis di dalam QS 3: 45
  21. Nabi ini pernah dinubuatkan (di Yoh 15: 25): “Orang dunia” akan membenciNya tanpa alasan, juga akan membenci pengikut2Nya, dan di Yoh 16:2 tertulis: “bahkan akan datang saatnya, bahwa setiap orang yang membunuh pengikutNya, akan menyangka bahwa ia berbuat berbuat bakti kepada TUHAN ”. Nubuat ini telah tergenapi.

  22. Dalam kitab wahyu 1:8, nabi ini berkata: “Aku adalah Alfa dan Omega,....Yang Maha kuasa” dan di ayat 17-18: “AKU ADALAH YANG AWAL DAN YANG AKHIR, DAN YANG HIDUP. Aku telah mati, namun LIHATLAH AKU HIDUP, sampai se-lama2nya....” Bandingkan dengan QS 57:1-3 “ ALLAH, DIALAH YANG AWAL DAN YANG AKHIR, YANG ZHAHIR (YANG NYATA) DAN YANG BATHIN ( Yang tidak dapat digambarkan hikmat zat Nya oleh akal) dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu “ DAHSYAT SEKALI NABI INI

  23. Dia tidak pernah minta2 untuk disembah, ketika masih bayi saja, 3 orang ahli bintang dari Persia jauh2 datang utk menyembah Dia, semua manusia akan menyembah Dia ( Za.14:16 & Fil.2: 10-11), bahkan semua malaikat Allah harus menyembah Dia ( Ibr.1: 6 ).
  ALLAH yang BENAR, tidak pernah menyuruh malaikat menyembah manusia, Adam sekalipun, kecuali menyembah nabi sempurna itu. ( Kecuali allah palsu didalam kitab suci palsunya )
  24. Nabi ini adalah Firman ALLAH dan ROH NYA : “ Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu “ ( Hadist Anas bin Malik hal 72 )

  BalasHapus
 11. TENTANG PENGAKUAN BAHWA YESUS ADALAH TUHAN / ALLAH
  Bila seseorang HANYA ME- NGAKU2 DAN MENGANGKAT DIRI SENDIRI MENJADI nabi sebagaimana Muhamad , TIDAKLAH BENAR dan TIDAK SYAH .

  HARUS ADA PENGAKUAN OLEH TUHAN, atau Minimal MELALUI NABI2 LAIN YG SEBELUM NYA ( BERUPA NUBUAT ), dan BUKTI-2 KEMAMPUAN MUJIZAT2 SBG METERAI / IJAZAH ALLAH ( tanpa swt )

  APALAGI BILA ADA SUARA, PENGAKUAN DARI SURGA SEBAGAIMANA DGN YESUS , MUANTAP SEKALI .
  BACA DI: IBR 5:5 ; MAT 3: 17 ; MAT 17: 5 ; MARK 9:7 ; LUK 3:22 & 2 PTR 1:17 sbb :
  Terdengarlah suara dari langit : ”Inilah AnakKu yang Ku kasihi, kepada Nyalah Aku berkenan .” ( Anak Allah , berarti juga Allah ; tanpa swt )
  Penjelasan : Anak singa, berarti ’kan juga singa, bukan kucing. Ya atau tidak ?
  Anak anda, berarti ’kan juga manusia, bukan monyet. Ya atau tidak ?

  JANGANLAH HERAN bila ada ayat2 Alkitab yang menyatakan Yeshua adalah manusia, sebab MEMANG DIA PERNAH (SEMENTARA WAKTU) MENJELMA MENJADI MANUSIA SELAMA 33,5 TAHUN SAJA.
  KESALAHAN kalian , adalah : Karena ada ayat2 yang menunjukkan Kemanusiaan Yeshua yang HANYA selama 33,5 thn itu , lalu kalian menarik kesimpulan yang SALAH, bahwa Yesus adalah seorang manusia SAJA, bukan Allah.
  Ayat2 tsb TIDAK MEMBUKTIKAN , bahwa Yesus bukan Allah. Kalian LUPA atau SENGAJA TIDAK MAU TAHU, bahwa BANYAK AYAT2 LAIN YANG MENYATAKAN KEILLAHIANNYA .

  Itulah sebabnya , kami mempercayai , bahwa Yesus 100% manusia ( selama 33,5 th didunia) dan juga 100% Allah ( sejak awal sampai akhir, bahkan se-lama2nya, Alfa dan Omega)
  Kalau kalian tidak mampu memahami ini , BUKAN berarti paham ini salah, tetapi kalian lah yang bermasalah, sebab tidak memiliki karunia Roh Kudus, sehingga membuat kalian tidak mampu memahami ini

  a.) Dalam Yoh 13:13 YESUS berkata:”....katamu TEPAT,"sebab memang AKULAH GURU DAN TUHAN"
  TUHAN YAHWEH PENCIPTA ALAM SEMESTA, TIDAK HAUS DI-SEMBAH2; SEHINGGA TIDAK ADA AYAT : “SEMBAHLAH AKU, YAHWEH ........”, karena :
  Hukum Nya yang terutama , adalah : “KASIHILAH YAHWEH, Elohim/Allahmu dengan segenap hatimu dan KASIHILAH sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ”

  Kecuali iblis, memang “DIA HAUS DISEMBAH, sbgm katanya dlm Mat 4: 9 “Semua itu akan kuberikan kepadaMu, jika Engkau ( Yesus ) sujud menyembah aku ( iblis) ”
  Idem di QS 20:14 ; 21:92 dan 29:56, awloh swt juga HAUS DISEMBAH.
  Jadi kesimpulannya :...........silakan jawab sendiri lah

  b.) Dalam Wahyu 1:13-18 ....."Yohanes TERSUNGKUR (MENYEMBAH) didepan kaki YESHUA……..YESHUA berkata :”Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir dan Yang HIDUP....."
  Bandingkan dengan QS.57:1-3 "ALLAH, Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir ( Yang nyata) dan Yang Bathin ( yang tidak dapat digambarkan hikmat zat Nya oleh akal) dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Jadi simpulkanlah sendiri , betapa Tinggi dan Besar Nya serta betapa istimewaNya YESHUA ini.

  c.)YESHUA TIDAK PERLU MINTA2 UNTUK DISEMBAH. Ketika masih bayi saja, ada 3 orang ahli bintang dari Persia jauh2 datang MENYEMBAH DIA ( Mat.2:1-11), dan dalam kitab
  Luk 2: 11 , Ketika YHESUA MASIH BAYI SAJA, IA SUDAH DISEBUT TUHAN

  d) PERINTAH ALLAH ( BUKAN SWT ) LEBIH MANTAP DR PD YESUS SENDIRI YG MEMERINTAHKAN ORANG2 utk MENYEMBAH DIA .
  “Semua manusia DARI SEGALA BANGSA akan SUJUD MENYEMBAH DIA ( Fil.2: 9-11 dan Za.14:4- 16), bahkan semua malaikat Allah harus menyembah Dia ( Ibr.1:6).
  Allah/ Elohim yang BENAR/ TULEN tidak pernah menyuruh malaikat untuk menyembah manusia , kecuali hanya menyembah Yesus, sebab Ia istimewa, BUKAN MANUSIA BIASA yang berasal dari debu tanah,dari air mani manusia, melainkan BERASAL DARI BENIH ILLAHI, DARI SURGA. (Memang ada suatu ilah ciptaan/rekayasa manusia / allah PALSU , yang mengatakan : semua malaikat harus menyembah Adam ) .
  HANYA IBLIS YANG MINTA2 UNTUK DISEMBAH. ALLAH INGIN DIKASIHI SEBAGAIMANA IA MENGASIHI MANUSIA
  bersambung

  BalasHapus
 12. Samb.ttg YESUS ADALAH TUHAN / ALLAH
  e.) Dalam Luk 4: 12 YESUS berkata kepada iblis (saat iblis mencobai Dia ) : ”JANGAN ENGKAU MENCOBAI YAHWEH, Elohim mu,.... ”. BERARTI : YESUS MENGAKUI, BAHWA DIA ADALAH YAHWEH, ELOHIM ( ALLAH )

  PENGAKUAN TUHAN / ORANG2 KUDUS ATAS KE TUHAN-AN / KEALLAHAN YESUS JAUH LEBIH MANTAP DARI PADA IA YANG ME-NGAKU2 SENDIRI :

  a.) Dalam Wah.5:8-14 “ …..TERSUNGKURLAH ( MENYEMBAH ) ke-4 mahluk dan ke-24 Tua2 (yang duduk disekeliling Takhta Allah di Surga) di hadapan Anak Domba (melambangkan : YESHUA )
  b.) Bahkan ketika Yesus masih dalam kandungan, Ia sudah disebut TUHAN oleh Elizabet, istri Imam Zacharia, dalam Luk 1: 39-45
  c.) Mar 2: 28 “Jadi Anak Manusia ( YESUS ) adalah juga Tuhan atas hari Sabat “
  d.) Yoh 20 : 28-29 “ Thomas menjawab Dia ( Yesus ) : “Ya Tuhanku dan Elohim ku “
  e.) Dan ada banyak ayat dimana setiap orang yang bertemu Yesus akan TERSUNGKUR MENYEMBAH DIA, TANPA DISURUH ( Kis 9: 3-5 dan 22: 6-8 dan 26: 14-15 ; Yoh.11: 32 ; Luk 8: 28 ; Mark 5: 22 ; Luk 17: 15-16 )
  f.) Kis 2: 36 ……” Elohim telah menetapkan Yeshua , yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus “ ( ini bukan perkataan Paulus, sbgmn anggapan bbrp orang muslim )
  g.) Yeshua tidak menolak ketika Dia disembah. Baca Mat 14:33 ; Mat 28: 9-10 dan Ibr 1:6,8
  h.) Kis 16 : 31 “Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan SELAMAT, engkau dan seisi rumahmu”
  i.) Luk 5: 8 “ Ketika Simon Petrus melihat hal itu, iapun tersungkur ( menyembah ) didepan Yesus dan berkata : ” Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa “
  j.) Yohanes menulis dalam I Yoh 5: 20 ………..“Yesus Kristus, Dia adalah Elohim yang benar dan HIDUP yang kekal “
  k.) Nabi Yesaya menubuatkan dalam kitabnya, ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus, di Yes 9: 6-7 “ Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, dan namanya disebutkan orang : Penasihat Ajaib, Elohim yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai, Besar Kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan diatas tahta Daud dan didalam Kerajaannya………

  ANDA HARUS DAN PERLU MENGETAHUI SIAPAKAH YESUS KRISTUS ?
  1. Menurut Kol 1 : 15 " Ia adalah GAMBAR ELOHIM / ALLAH yang tidak kelihatan....."
  ayat 16:…” karena DIDALAM DIALAH TELAH DICIPTAKAN SEGALA SESUATU, yang ada disorga dan yang ada dibumi...........SEGALA SESUATU DICIPTAKAN OLEH DIA ( YESUS ) dan untuk DIA
  Ayat 17 : “IA ADA TERLEBIH DAHULU dari segala sesuatu dan SEGALA SESUATU ADA DIDALAM DIA "
  Ayat 19 : Karena SELURUH KEPENUHAN ELOHIM/ALLAH berkenan " diam " DIDALAM DIA

  2. Kol 2: 9” Sebab DALAM DIALAH BERDIAM SECARA JASMANIAH SELURUH KEPENUHAN KE-ILLAHI –AN

  3. Fil 2 : 5-10........ Kristus Yesus, yang walaupun DALAM RUPA ELOHIM, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri Nya sendiri, dan mengambil RUPA seorang Hamba dan menjadi sama dengan manusia
  (Sdr Arif Budiono telah menambahkan sisipan dlm ayat ini, suatu kata (ciptaan Allah ) sehingga mengubah arti sebenarnya dari ayat ini. Itulah kebiasaan buruk muslim, yg sering menyisipkan kata2, sbgmn banyak terjadi dlm terjemahan Alquran, sehingga arti ayat2 nya BERUBAH )

  4. Ibr 1: 2 (end) - 3 …….“ OLEH DIA ( YESUS), ELOHIM TELAH MENJADIKAN ALAM SEMESTA. IA ADALAH CAHAYA KEMULIAAN ELOHIM dan GAMBAR WUJUD ELOHIM dan menopang segala yang ada dengan firmanNya yang penuh Kekuasaan…..”

  5. Gal 3:13 “ KRISTUS TELAH MENEBUS KITA ( UMATNYA ) DARI KUTUK HUKUM TAURAT DENGAN JALAN MENJADI KUTUK KARENA KITA ( UMATNYA), SEBAB ADA TERTULIS :” TERKUTUKLAH ORANG YANG DIGANTUNG PADA KAYU SALIB “  bersambung

  BalasHapus
 13. Samb.ttg YESUS ADALAH TUHAN / ALLAH
  6. Ef.1 : 7 Sebab DIDALAM DIA ( YESUS ) dan oleh DARAHNYA kita beroleh PENEBUSAN, yaitu PENGAMPUNAN DOSA, menurut KEKAYAAN KASIH KARUNIANYA, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian

  7. Yoh 1: 1-14 ” Pada mulanya adalah FIRMAN ; FIRMAN itu ber- sama2 dengan ELOHIM dan FIRMAN itu adalah ELOHIM
  ayat 10 : " Ia telah ada didalam dunia dan dunia DIJADIKAN OLEH NYA, tetapi dunia tidak mengenal NYA
  Ayat 12 : Tetapi semua orang yang menerimaNya , diberiNya KUASA supaya menjadi anak2 ELOHIM.
  Ayat 14 : FIRMAN itu telah menjadi manusia dan " diam" diantara kita........"
  Ayat 18 : “Tidak seorangpun yang pernah melihat Elohim
  , tetapi Anak Tunggal Elohim, yang ada “dipangkuan” Bapa, Dialah yang me- nyata–kan Nya ( membuat jadi nyata )

  8. I Yoh 5: 7 “ Sebab ada tiga yang memberi kesaksian ( disorga ) : Bapa , Firman dan Roh Kudus ; dan ketigaNya adalah SATU ( bukan tiga) .”
  [Sama seperti : tubuh , jiwa dan roh mu , semuanya ada tiga, tetapi manusianya, kamu adalah SATU. Ya atau tidak ? ]

  HANYA ORANG2 YANG MENDAPAT KARUNIA HIKMAT dan ROH KUDUS DARI TUHAN SAJA YANG MAMPU MENGERTI HAL INI. ORANG2 YANG TELAH DIBUTAKAN IBLIS TIDAK AKAN MAMPU MENGERTI

  9. I Tim 3:16…. AGUNGLAH rahasia ibadah kita : “ DIA, ( ELOHIM ) yang telah MENYATA- KAN diri Nya DALAM RUPA MANUSIA,………”

  10. Yoh 14: 6 Yesus berkata :” Akulah JALAN dan KEBENARAN dan HIDUP. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku”
  Ayat 9-11 : …..Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa……
  ….tetapi Bapa yang “diam” didalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan Nya…..
  …. bahwa Aku didalam Bapa dan Bapa didalam Aku. Kata2 ini diulangi Yesus di Yoh 10: 38
  INILAH JALAN YANG LURUS ( SESUAI DGN QS 43 : 61 )

  Memang Yesus , bukanlah ALLAH Bapa, sebab Yesus adalah Firman (ALLAH) = ALLAH atau Anak ALLAH , satu kesatuan , sbgmn tubuh, jiwa dan roh mu, semuanya bukan tiga tetapi satu, yaitu diri mu
  Memang persamaan ini tidak sama persis, karena TUHAN Maha Agung, tidak ada persamaannya

  BalasHapus
 14. @Ervan Asri
  Terimakasih telah berkunjung.

  Terus gali terus CARI TAHU..! Perlu diingat bahwa:
  -Kebenaran adalah sederhana dan jelas.
  -Akan jauh lebih baik jika mengatakan, "Saya BELUM TAHU banyak tentang Islam" dan melupakan perkataan, "Saya sudah tahu banyak tentang orang-orang yang mengaku telah beragama Islam"

  Semoga Allah ta'ala memberikan jalan hidayah bagi siapa saja yang ingin memperoleh petunjuk dan kebenaran.

  BalasHapus
 15. Jalan keselamatan HANYA melalui pintu Muhammad s.a.w., Rasul Allah yang terakhir.

  Sebagian RUMUS yang dikhabarkan Rasul terakhir (Muhammad s.a.w.):
  ◘ Semua Muslim PASTI akan masuk surga KECUALI yang "enggan"
  ◘ Ada (banyak) Muslim yang masuk (mampir dulu) ke neraka "akibat dosa-dosanya", tapi keberadaan umat Islam di dalam neraka "tidaklah abadi" dan akhirnya mereka akan tetap Allah akan masukan ke dalam SURGA-Nya.
  ◘ Adapun umat selain umat Islam SETELAH KEDATANGAN MUHAMMAD s.a.w. dan TIDAK MEMBENARKAN apa2 yang dibawanya akan dimasukkan ke dalam NERAKA, dan mereka kekal di dalamnya!

  ► http://kangarul.blogspot.com/2014/07/akhir-zaman.html

  BalasHapus
 16. @ervan asri
  Kebenaran adalah SEDERHANA"
  Contoh QS Al Ikhlash 1, "Katakanlah (hai Muhammad bahwa) Allah itu Maha Esa."

  BalasHapus