21.3.13

Shirathalmustaqiim...

Akhir Zaman... Keselamatan HANYA melalui pintu kerasulan Muhammad shallallahu'alaihi wasallam
...Q3.19,  Q3.85 dan Q2.132!

Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman dan Nabi Penutup dari para Nabi dan Rasul...
  • Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q33.40)
  • Dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia bertanya pada Rasulullah, “Ya Rasulullah, berapa jumlah rasul?”, Nabi shallallahu’alaihiwasallam menjawab, “Tiga ratus belasan orang.” (HR Ahmad dishahihkan Syaikh Albani). Dalam riwayat Abu Umamah, Abu Dzar bertanya, “Wahai Rasulullah, berapa tepatnya para nabi?”, Nabi shallallahu’alaihiwasallam menjawab, “124.000 dan Rasul itu 315 orang.”

Jalan yang Lurus...

QS Yaasiin 60-62... "Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu", dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah JALAN yang LURUS. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu, maka apakah kamu tidak memikirkan?

QS Al A'raaf ...16-17...
Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari JALAN Engkau yang LURUS, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat)"

QS Ali 'Imran 67... Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang LURUS lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.

QS Ali 'Imran 95... Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah." Maka ikutilah agama Ibrahim yang LURUS, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.

QS Maryam 36... Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah JALAN yang LURUS.
24. An Nuur 46... Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada JALAN yang LURUS.

Inilah Fitrah...
QS Ar Ruum 30... "Maka hadapkanlah wajahmu dengan LURUS kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama (tauhid) yang LURUS; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui..."

Bacalah...!!!

Syari'at..?
QS Al Hajj 67... Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada JALAN yang LURUS.
QS Al Hujuraat 13... Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling TAQWA di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
>>>Ta'atlah! Bertaqwalah! jangan enggan apalagi sampai memperoloknya!


Ini bukan syari'at-Nya...
Perayaan (ritual) asyura, mengagungkan kuburan; beribadah di kuburan; berdo'a kepada penghuni kubur; menyembah kuburan yang bisa menyeret pelakunya menjadi musyrik; dst!


Dari setetes/setitik air mani yang terpilih?
QS Al Qiyaamah 36-37... "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?" Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), ..."
QS Yaasiin 77... "Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!"
QS Al Insaan (Manusia) 1-3... Bismillahirrahmanirrahiim "Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak MENGUJINYA (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya Kami telah menunjukinya JALAN yang LURUS; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir...
Click to ENLARGE!
Link terkait:

19.3.13

Adab dalam Menghadap..?

[ilustrasi] Menghadap Allah vs Menghadap Presiden

Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah (rapih) di setiap (memasuki) masjid!
(QS Al A’raf 31)

Adab Shalat Berjamaah di Masjid

4.3.13

Ma'afkanlah..!

Al Islam adalah Kesempurnaan
Adapun seorang Muslim adalah Manusia...
yang tidak luput dari Kesalahan & Dosa!

Maka ma'afkanlah..!

Karena Allah ta'ala Zat Yang Maha Sempurna adalah...
Zat Yang Maha Pema'af dan juga
Zat Yang Maha Pengampun dosa... 

(kangarul)

  • "Setiap anak adam (manusia) berbuat kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat" (HR At-Tirmidzi)
  • "Seandainya hamba-hamba Allah tidak ada yang berbuat dosa, tentulah Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian mengampuni mereka" (HR Al Hakim)